Μέσα ερμηνείας έργων ανάδειξης περιβάλλοντος λίμνης Κάρλας

Περιλαμβάνονται:

  • Ο εξοπλισμός και η διαμόρφωση των αιθουσών, των εκθετηρίων και των χώρων υποδοχής του Εκθεσιακού Κέντρου Φυσικής Ιστορίας και Πολιτισμού καθώς και του Κέντρου Πληροφόρησης με σκοπό την ανάδειξη, ερμηνεία και παρουσίαση:
    • Του φυσικού περιβάλλοντος της λίμνης Κάρλας και του Μαυροβουνίου: η γη, το νερό και τα οικοσυστήματα, ο υγροβιότοπος παλιάς λίμνης Κάρλας, δάση, χλωρίδα και πανίδα, οικότοποι, βιότοποι και
    • Της παρουσίας του ανθρώπου στην περιοχή : το ανθρωπογενές περιβάλλον που δημιουργήθηκε με την αλληλεπίδραση ανθρώπου και φύσης, οι οικονομικές παράμετροι, η ιδιωτική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή καθώς και ο πολιτισμός που αναπτύχθηκε στην περιοχή της λίμνης Κάρλας και του Μαυροβουνίου
  • Η προμήθεια των πινακίδων ερμηνείας, η παραγωγή προγράμματος πολυμέσων -ταινίας video και λογοτύπου