Κατασκευή των υπολειπόμενων εργασιών εργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας Β΄φάση

Περιλαμβάνονται κυρίως έργα για:

 • Την ολοκλήρωση του συλλεκτήρα Σ3 από τη Χ.Θ. 16+000 περίπου μέχρι τη συμβολή του με τον Άμυρο στη Χ.Θ. 19+000 και τα οποία αφορούν στην κατασκευή
  • Των αναχωμάτων,
  • Των τεχνικών έργων για την αποστράγγιση των κλειστών λεκανών,
  • Των συμβολών και
  • Της προστασίας των υφισταμένων γεφυρών
 • Την ολοκλήρωση του συλλεκτήρα Σ6 με την κατασκευή επενδεδυμένης διατομής από τη Χ.Θ. 0+232 έως τη Χ.Θ 0+408
 • Την αποκατάσταση της επαρχιακής οδού στην περιοχή Καστρίου – Πλασιάς και
 • Την αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής του οικισμού Σωτηρίου