Κατασκευή των απαιτούμενων έργων τροφοδοσίας της λίμνης Κάρλας απο τον ποταμό Πηνειό

Με το έργο αυτό υλοποιήθηκε η κατασκευή:

  • Του έργου υδροληψίας, με αντλιοστάσιο στον π. Πηνειό για την τροφοδότηση της λίμνης Κάρλας με φθινοπωρινές και χειμερινές απορροές του ποταμού
  • Της εγκατάστασης θυροφραγμάτων εγκάρσια και παράπλευρα για την ομαλή παροχέτευση του νερού προς τη λίμνη Κάρλα και
  • Του αναχώματος μήκους περίπου 2 χλμ. κατάντη της πορείας του Συλλεκτήρα Σ4 για λόγους ασφαλείας


Επιπλέον έγιναν εργασίες καθαρισμού και των χωματουργικών επεμβάσεων κατά μήκος του συστήματος μεταφοράς νερού στις υφιστάμενες διώρυγες  – τάφρους  2Δ - 6Τ - 7Τ - 2Τ - Σ4