Κατασκευή υπολειπόμενων αντιπλημμυρικών έργων στη λεκάνη λίμνης Κάρλας

Στο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνονται:

  • Τα έργα για τη διευθέτηση του χειμάρρου Αμύρου σε μήκος 3.200μ. περίπου
  • Το έργο συμβολής του χειμάρρου Αμύρου στο συλλεκτήρα Σ3 και
  • Τα έργα για τη διευθέτηση του ρέματος που διέρχεται από τον οικισμό της Ανάβρας σε μήκος 1.090μ.