Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη λίμνης Κάρλας

Περιλαμβάνονται έργα όπως:

  • Τα έργα διαμόρφωσης σταθερής διατομής κοίτης του ρέματος Καλαμακίου (Ν. Λάρισας)
  • Τα έργα διαμόρφωσης διατομής κοίτης του χειμάρρου Κερασιώτη (Ν. Μαγνησίας)
  • Η κατασκευή 11 μικρών φραγμάτων στην αρδευτική διώρυγα 2Δ και στις αποχετευτικές τάφρους 6Τκαι 2Τ