Έργα για την επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας!

Με τα έργα που έχουν υλοποιηθεί έχει επιτευχθεί

  • Η αποτελεσματική αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής καθώς και η διαχείριση των υδάτων που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια κατά τη χειμερινή και φθινοπωρινή περίοδο μέσω της λειτουργίας των αντιπλημμυρικών αντλιοστασίων κόμβου Πέτρας και Καναλίων των θυροφραγμάτων και ειδικότερα του θυροφράγματος του στομίου εκροής της τάφρου 1Τ στη σήραγγα της Κάρλας που τα οδηγεί στον Παγασητικό
  • Η απρόσκοπτη και συνεχής τροφοδότηση της λίμνης Κάρλας με νερό τη φθινοπωρινή και χειμερινή περίοδο τόσο από τις χειμερινές και εαρινές απορροές του ποταμού Πηνειού όσο και από τα επιφανειακά νερά της ευρύτερης περιοχής ύστερα από έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις.